Περί Εκπαιδευτικών Εκδρομών

 

 Εκδρομές

Εκδρομές- Εκπαιδευτικές Επισκέψεις
Μαθητών & Μαθητριών

 

Εκδρομές -Εκπαιδευτικές Επισκέψεις Μαθητών/τριών
Εκδρομές -Εκπαιδευτικές Επισκέψεις Μαθητών/τριών
Σχολικοί Περίπατοι
Εκπαιδευτικές Εκδρομές (Ημερήσιες & Πολυήμερες)
Εκπαιδευτικές επισκέψεις (Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων)
Διδακτικές επισκέψεις ( σε χώρους επιστημονικής, ιστορικής… )
 Εκπαιδευτικές Ανταλλαγές, Αδελφοποιήσεις, Προγράμματα,
Ευρωπαϊκά προγράμματα-Ευρωπαϊκές Δραστηριότητες
Σχολικές Αθλητικές Δραστηριότητες
Επισκέψεις στη Βουλή των Ελλήνων
Εκπαιδευτικές Επισκέψεις
Α. Προϋποθέσεις Μετακινήσεων
Β. Οργάνωση Εκπαιδευτικών Εκδρομών-Μετακινήσεων
Γ. Έγκριση Εκδρομών-Μετακινήσεων
 

 
 

Πρόσθετες πληροφορίες