Πανελλαδικές 2017_Οδηγίες και Πρόγραμμα για την Υγειονομική και Πρακτική δοκιμασία υποψηφίων Νομού Πέλλας, για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ

υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Οδηγίες και Πρόγραμμα για την Υγειονομική και Πρακτική δοκιμασία υποψηφίων Νομού Πέλλας, για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ

Πρόσθετες πληροφορίες