Προαγωγικές & Απολυτήριες & Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017_Χρονοδιάγραμμα

1

Σχετική εικόνα Χρονοδιάγραμμα των εξετάσεων σε Γυμνάσια, Λύκεια και ΕΠΑΛ

 

Πρόσθετες πληροφορίες