Πανελλαδικές 2017_Η Προκήρυξη για την εισαγωγή στις

Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, ακαδημαϊκού έτους

2017-2018

 
 πηγή: Σχολή Πυροσβεστικής Ακαδημίας             06/06/2017  

 

Πανελλαδικές 2017_

Η Προκήρυξη για την εισαγωγή στις Σχολές στις Ακαδημίες

του Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)ακαδημαϊκού Έτους

2017-2018

 

 
 πηγή: Ακαδημία Εμπορικόυ Ναυτικού             06/06/2017

 

Πανελλαδικές 2017_

Η Προκήρυξη για την εισαγωγή Αστυνομικών στη Σχολή

Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το ακαδημαϊκό

έτος 2017 – 2018

 

 
 πηγή: ΕΛΑΣ             25/05/2017

 

Ανακοινοποίηση
Πανελλαδικές 2017_Ενημέρωση για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία(αγωνίσματα) υποψηφίων Νομού Πέλλας, για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ
 
 πηγή: ΔΔΕ Θεσσαλονίκης    

 

Πανελλαδικές 2017_Πρακτική δοκιμασία υποψηφίων Νομού Πέλλας, για την εισαγωγή στα ΤΕΦAΑ
 
 πηγή: ΔΔΕ Θεσσαλονίκης    

 

Πανελλαδικές 2017_Αθλήματα & κλίμακα βαθμών για εισαγωγή Υποψηφίων ΤΕΦΑΑ
 
 πηγή: panelladikes24    

 

Πανελλαδικές 2017_Υγεονομικές & Πρακτικές Εξετάσεις Υποψηφίων ΤΕΦΑΑ
 
 πηγή: Υπ.Π.Ε.Θ                

 

Πανελλαδικές 2017_ Διεξαγωγή Υγειονομικής & Πρακτικής Εξέτασης Υποψηφίων ΤΕΦΑΑ  
 πηγή: Υπ.Π.Ε.Θ           
  

 

Πρόσθετες πληροφορίες

change background image color
change background color joomla